Crkva sv. Jovana

    Crkva sv. Jovana

    bilisani svjovan1Crkva sv. Jovana smještena je na mjesnom groblju u Bilišanima Donjim. Crkva ima nekoliko faza građenja. Stariji dio ima karakteristike romaničkog graditeljstva. Sastoji se od pravokutnog prostora presvođenog bačvastim svodom sa dvije ojačavajuće pojasnice. Pojasnice se opiru o pilastre na bočnim zidovima, te su međusobno uzdužno povezane sa tri slijepa luka. Na istočnoj strani se nalazi poluapsida prekrivena polukalotom. U 18. stoljeću lađa crkve je produžena sa zapadne strane dodavanjem novog pravokutnog prostora, koji se nadovezuje na lađu starije građevine. Prostor je presvođen, te poprečno podijeljen u tri traveja stupovljem tako da se ističe dojam lažne trobrodnosti.


    Back to Category
    © 2019 Turistička zajednica Grada Obrovca. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje Adria Puls j.d.o.o.