Crkva sv. Georgija

    zegar georgij1

    U prostranome kraškom polju uz rijeku Zrmanju istočno od Obrovca nalazi se naselje Žegar / Kaštel Žegarski. Samo naselje, nastalo uz cilindričnu kulu iz mletačko-osmanskih ratova po kojoj je i dobilo ime, čine kamena zdanja tradicionalnih oblika. Bliže rijeci, okružena mjesnim grobljem, nalazi se mjesna crkva sv. Georgija podignuta 1987. godine na temeljima građevine iz početka 17. stoljeća. Jednostavne je prostorne koncepcije s neoromaničkim zvonikom na preslicu i biforalnim otvorima isklesanima u bijelome kamenu. Ikonostas je glavni ukras hrama gdje se uz velike ikone na platnu nalaze i one starije, vjerojatno iz prvobitne crkve. Oko crkve nalaze se i staro i novo groblje. Na groblju je utvrđeno 50 stećaka iz kasnoga srednjeg vijeka, od kojih je šest primjeraka ukrašeno: jedna ploča, četiri sanduka i jedan sljemenik. Na jednome sanduku nalazi se ukras plastičnoga srcolikog štita s urezom za koplje, dok se na drugome nalazi ukras pet manjih vodenica koje tvore križ. Isti se ukras javlja i na jednome sljemeniku.


    Back to Category
    © 2019 Turistička zajednica Grada Obrovca. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje Adria Puls j.d.o.o.