Crkva sv. Trojice

    obrovac svtrojica1Crkva sv. Trojice u Obrovcu središte je parohije Obrovac. Prvobitna je crkva bila jednobrodna građevina sagrađena 1756. godine, a uz crkvu se nalazilo groblje. Godine 1834. crkva je srušena te je sagrađena veća koja je svoj konačan izgled dobila krajem 19. stoljeća. Izgradnja je trajala dugo te je crkva naposljetku posvećena 1906. godine u čast silaska Duha Svetoga. Arhitektonskim oblicima i prostornim rješenjem na tragu je historicističkih ideja svoga vremena. Sadašnji ikonostas od mramora, s ikonama na platnu datira iz vremena izgradnje crkve, ali su očuvane pojedine starije ikone s prvobitnoga ikonostasa koje je 1835./1836. godine radio grčki slikar Evtimije Dimitrijades.
    Tlocrtno, crkva sv. Trojice je jednobrodna s polukružnom apsidom na istočnoj strani. Naos crkve je podijeljen na središnji kvadratni, koji je polustupovima i lukom odvojen od pravokutnih trajeva na istočnoj i zapadnoj strani. Na bočnim se zidovima centralnoga kvadratnog dijela naosa nalaze po tri pravokutna prozora s lučnim završetkom složenim jedan do drugoga kao trifora, dok se na bočnim zidovima traveja nalaze po dva izdužena lučna prozora. U polukružnoj plitkoj apsidi oltarni je prostor uzdignut od središnjega dijela i odvojen drvenim ikonostasom. Prekriven je polukalotom izvedenoj na drvenoj konstrukciji, na čijoj žbuci je oslikano nebo sa zvijezdama. U oltarnome je prostoru časna trpeza i proskomodija u bočnoj polukružnoj niši.


    Back to Category
    © 2019 Turistička zajednica Grada Obrovca. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje Adria Puls j.d.o.o.