logo grad Obrovac
Upute za iznajmljivače

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

 

BORAVIŠNA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU

 

Razred turističkog mjesta                          Glavna sezona

                                                                  01.01.-31.12.

B – Obrovac                                                   6,00

C – Kruševo, Gornji Karin                                5,00

D  - Muškovci                                                4,00

 

Djeca do 12 godina starosti ne plaćaju boravišnu pristojbu, a ona od 12 do 18 godina plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50 %.

 

Temeljem Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09), u svim općinama i gradovima Zadarske županije određena je glavna sezona za razdoblje od 01.01. do 31.12.

 

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet koji se koristi za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na pomoćne krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

 

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka. Prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

 

Iznos boravišne pristojbe u kunama po svakom osnovnom krevetu:

Razred turističkog mjesta                               Iznos

B -  Obrovac                                                   255,00

C - Kruševo, Gornji Karin                                 210,00

D -  Muškovci                                                 150,00      

 

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su u svakoj sobi ili apartmanu istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga i informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati navedenih cijena. Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama, a uz to mogu biti izražene i u još nekoj stranoj valuti. Oni iznajmljivači koji plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe, već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Cjenik mora biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku. Cjenik se ne mora ovjeravati.

 

Iznajmljivač je dužan voditi popis gostiju u obliku uvezene knjige ili u elektroničkom obliku. Ista knjiga može se koristiti za domaće i strane goste. Knjiga gostiju više se ne ovjerava u nadležnom uredu. Iznajmljivač samostalno zaključuje popis gostiju za proteklu godinu i nastavlja sa upisima gostiju sljedeće godine u istu knjigu, sve dok knjiga ne bude popunjena. Knjiga popis gostiju čuva se najmanje dvije godine nakon što je popunjena.

 

Iznajmljivač gostu izdaje račun, u kopiji, s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom za svaku pruženu uslugu. Obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe u računu ne navode iznos boravišne pristojbe. Kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciji o prometu koju iznajmljivač treba voditi, a temeljem koje se vrši izračun turističke članarine.

Iznajmljivač je dužan platiti turističku članarinu. Konačni obračun članarine podnosi se Poreznoj upravi do konca veljače, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. Iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ i predati ga Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine.

 

Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:

Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa (bez boravišne pristojbe), množi se s koeficijentom mjesta.

 

Razred B, Obrovac - 0,1564 %

Razred C, Kruševo, Gornji Karin - 0,136 %

Razred D, Muškovci - 0,1224 % 

 

Primjer izračuna za Kruševo:

- ukupni promet po računima je 1.000,00 kn

  Izračun: 1.000,00 X 0,136 % = 1,36 kn

 

Evidencija prometa je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja. U njoj iznajmljivač evidentira sve izdane račune. Prema Evidenciji o prometu Porezna uprava utvrđuje koliki je ostvareni prihod iznajmljivača.

Iznajmljivač više nije obvezan pribaviti potvrdu izabranog liječnika o ispunjavanju zdravstvenih uvjeta za rad.

Poželjno je da iznajmljivači imaju utvrđen kućni red, no to nije zakonska obaveza.

Copyright 2011. TZ Obrovac. Sva prava pridržana.
Obrovac / Kulturna baština / Gastronomija / Smještaj / Aktivnosti / Okolica / Suveniri / Kontakti / Adresar / Kutak za iznajmljivače
web dizajn iDEA studio